Certifikace

Zkoušení požárních uzávěrů

Požární odolnost a kouřotěsnost našich uzávěrů pravidelně zkoušíme v akreditovaných evropských zkušebnách pro jednotlivé typy a varianty v souladu s platnými evropskými předpisy (EN standards). Naše uzávěry zkoušíme v těchto zkušebnách:

Fires Batizovce   Slovensko
MA 39 Wien   Rakousko
IFT Rosenheim   Německo
ITB Warszawa   Polsko
CSI Zlín   Česko
Efectis Nederland BV   Holandsko
PAVUS Veselí nad Lužnicí   Česko
ÉMI Budapest   Maďarsko

Certifikace požárních uzávěrů

Všechny vratové uzávěry včetně vrat s požární odolností, které jsou na evropském trhu určeny do míst s průchodem osob, průjezd vozidel či transport zboží jsou již výrobky spadající do harmonizované oblasti, tedy kdy je povinností výrobce takové uzávěry označit značkou shody „CE“. Uzávěry vyráběné společností Somati system s.r.o. a uváděné na evropský trh splňují veškeré podmínky pro označování výrobků značkou shody CE v souladu s normami (hEN) EN 13241+A2:2016 a současně EN 16034:2014. Certifikace uzávěrů byla zajištěna prostřednictvím oznámeného subjektu NB 1396. V souladu s platnou právní úpravou (Nařízení EP a Rady EU 305/2011) je pro všechny vyráběné požární uzávěry společností Somati system s.r.o. vydáno výrobcem „Prohlášení o vlastnostech“ v době uvedení výrobku na trh, tedy při expedici.
Výrobky společnosti Somati system s.r.o. jsou certifikovány podle platných technických norem a splňují veškeré náležitosti pro distribuci trhu EU.

Certifikace je prostřednictvím oznámených subjektů:

Fires Batizovce   Slovensko
CSI Zlín   Česko

Mimo trh EU jsou požární uzávěry vyráběné společností Somati system s.r.o. certifikovány například pro trh Ruské federace. Pro uvedení výrobků na trh jiné země mimo EU je nezbytné zajistit certifikaci v souladu s předpisy platnými v dané zemi. V zemích mimo EU, ve kterých jsou přijímány pravidla evropských norem, jsou uzávěry Somati system s.r.o. běžně akceptovány jako způsobilé pro uvedení na místní trh.
Bližší informace na dotázání.

Společnost Somati system s.r.o. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodní normy EN ISO 9001:2015 respektive
ČSN EN ISO 9001:2016,osvědčení o certifikaci vystavila společnost

TÜV SÜD Czech s.r.o.   Česko
Created by Tvorba webu Brno.Tvorba webu